Kommersialisering

Din idé

Vet du att din idé och innovation är efterfrågad och att det finns potentiella kunder som är villiga att betala? Och vet du vem du konkurrerar med? Läs här om behovs-, kund-, marknads- och konkurrentanalyser som du måste göra innan du börjar.

Läs mer

Skydda idén

I detta avsnitt kan du läsa mer om olika skyddsmöjligheter för din idé, som patent, varumärke, firma, design och upphovsrätt. Du får också råd om hur du kan använda dig av de olika skydden.
 
 

Läs mer

Kommersialisering

Att gå vidare med sin idé behöver inte alltid innebära att starta eget företag. Det finns flera vägar att välja mellan när det gäller att förverkliga en idé; licensiering, exploatera i eget företag, skapande av teknikbolag, kompanjonstrategin, sälja hela uppfinningen till ett företag.

Läs mer

Ekonomi

Din idé och innovation behöver ofta finansiering och ett företag behöver en trygg ekonomi för att överleva. Under detta avsnitt finner du olika former för finansiering, vilka typer av budgetar som är viktiga att upprätta och din ekonomiska redovisning.


Läs mer

Tillverkning

Ett avgörande steg från idé till innovation till ett företag är en prototyp som sedan kan börja tillverkas och säljas. Läs här om prototypframtagning, att tänka på när du väljer hur tillverkningen ska gå till, olika produktionssystem, leveransen till kund och din logistik.

Läs mer

Försäljning

Något som gått från idé till innovation till färdig tjänst eller produkt stannar där om du inte lyckas sälja. Och försäljning kräver mycket tid och energi. Därför behandlar detta avsnitt sätten att sälja, säljplanering, säljnyckeltal, kontakten med kunden och marknadsföring.

Läs mer

Hållbarhet

Mer än någonsin kräver intressenterna att du bedriver din verksamhet hållbart, alltså med ansvar för miljö, ekonomi och samhälle. Och hållbart kan också bli väldigt lönsamt! Läs här om hur du tänker och arbetar hållbart från uppfinnarstadiet fram till ett etablerat företag.

Läs mer

Utveckling

Allt kan alltid göras bättre och den som är bra på att bli bättre klarar sig alltid bäst! Genom hela innovationsprocessen och i företaget gäller det att sätta mål, hela tiden söka förbättringar, hantera det som inte blir som du planerat och tänka som en entreprenör.

Läs mer

Anställd med idé

Det är inte ovanligt att innovationer uppstår i en anställning. När anställningen har bidragit till uppfinningens tillkomst kan arbetsgivaren ha rätt till uppfinningen, beroende på hur stark kopplingen varit mellan arbetstagarens arbetsuppgifter och uppfinningen.


Läs mer

Case

Hur har andra gjort när de startade? Titta på intervjuer med uppfinnare, entreprenörer och företagare. De berättar om hur de tänkte och ger tips på hur du kan tänka. De har alla varit verksamma i några år och driver fortfarande sina företag framgångsrikt.

Läs mer

Innovationsverktyg

För medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen är verktyget kostnadsfritt! Bli medlem! Skicka ett mejl till info@uppfinnare.se för att få en registreringskod så att du kan skapa ett konto.

Innovationsverktyg